Situació prèvia

[Text redactat abans de l'inici de la construcció del polígon] Can Bages és un espai que forma part del Parc Agrícola del Vallès on hi figura amb el reconeixement d'espai d'interès bàsic connector.

El projecte de polígon industrial afecta plenament unes 6,7ha de bosc de pins, alzines, roures i unes 11,5ha d'espai agrícola de les quals 18ha actualment encara s'estan llaurant.

Hi ha també un torrent que quedaria molt afectat per les construccions que volen fer-s'hi just a la riba o fins i tot sobre mateix del torrent.