Que és Can Bages

Can Bages és actualment un espai situat a la carretera B-124 de Sabadell a Castellar del Vallès (Vallès Occidental)

En aquesta zona hi trobem pins, alzines, camps de conreu, alguna zona bastant degradada, un mas del segle XVI abandonat així com alguna petita activitat industrial.
L'àrea consta en el Parc Agrícola del Vallès (PAV) com a "àmbit d'interès bàsic connector" per a les espècies animals i vegetals, i forma part del corredor natural Penedès Selva.

En aquest entorn s'hi preveu construïr un polígon que afectarà:

· Camps de conreu (11,5ha)
· Zones de bosc (6,7ha)
· Torrent de Can Bages, que segons el propi pla parcial te "zones d'elevat valor ecològic"
· Mas de Can Bages (que data del s. XVI)
· Alguna zona amb activitat industrial limitada

S'han previst 208.345 m2 (20,8ha) de sòl industrial privat, cosa que suposarà unes 165 noves naus.