Què proposem

Aturar la tramitació del projecte fins que no es faci:

· Un Estudi d'Impacte Ambiental de tota la zona, que inclogui l'estudi sobre els recursos hídrics del subsòl. Fins ara cap govern municipal ha tingut voluntat de fer-ho.

· Repensar el projecte amb actuacions que permetin:

          · Preservar les zones de major valor ambiental
          · Preveure altres usos per a determinades zones

· Si es demostra realment la necessitat de fer aquest polígon industrial a Castellar (encara hi ha espais buits als actuals polígons) cal fer-ho:

          · Amb una visió més territorial del creixement
          · De manera més sostenible
          · Reduint al màxim l'impacte
          · Amb millor eficiència en transport públic
          · Incorporant sistemes ecològics d'abastament energètic (energia solar, eòlica...) i d'aprofitament d'aigües