On és Can Bages

On és Can Bages (localització als mapes de Google)

Can Bages és un espai situat a la carretera B-124 de Sabadell a Castellar del Vallès, a l'altra banda de la SONY, entre la gasolinera, el riu Ripoll i el terme municipal de Castellar.

La localització prevista per al Polígon de Can Bages es detalla en el mapa següent on podem observar-ne la seva extensió en relació als altres polígons existents així com al mateix nucli urbà de Castellar del Vallès: